Privacy Policy

We respecteren jouw privacy

RecoMatics N.V. hecht veel waarde aan de privacy van zij die gebruik maken van de diensten van RecoMatics N.V.  De onderneming verbindt zich er dan ook toe om de persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen.

RecoMatics N.V. erkent dat de verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG met ingang van 25 mei 2018.


Waarom verzamelt RecoMatics jouw persoonlijke gegevens?

Toegang tot de websites en andere online diensten: bij het gebruik van een RecoMatics website wordt persoonlijke informatie verzamelt die noodzakelijk is voor een optimale werking van de site of de dienst en de beveiliging ervan. We verzamelen ook statistische gegevens die ons toelaten de site of diensten aan te passen aan het gebruik ervan. RecoMatics N.V. verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. RecoMatics N.V. maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.


Beantwoorden van vragen naar informatie, bestellingen of support: wanneer je RecoMatics contacteert met een vraag voor informatie of support of enige andere vorm van communicatie, moeten we in staat zijn om jou later terug te contacteren en van antwoord dienen. Deze informatie wordt voor administratieve redenen opgeslagen en maakt deel uit van de relatie die je hebt met RecoMatics.


Contactgegevens van werknemers van klanten, prospecten, partners en leveranciers: in onze relatie met klanten, prospecten, partners en leveranciers moeten we in staat zijn om deze te contacteren ivm oa contract management, relatie management, facturatie, support, projecten, etc.


Marketing: wanneer je contact neemt met RecoMatics kan je kiezen of jouw gegevens al of niet voor marketing of berichten van commerciële aard zal gebruikt worden.

Hoe we jouw personengegevens delen met derde partijen?

RecoMatics N.V. verbindt er zich toe om persoonlijke gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Door het doorsturen van gegevens, verklaart de gebruiker zich akkoord dat de gegevens ingezameld over zijn of haar persoon of de onderneming waar hij/zij werkzaam is, eventueel gebruikt kunnen worden door RecoMatics nv om hem of haar of uw onderneming op de hoogte te houden van onze activiteiten of bijgehouden kunnen worden in het kader van haar aanwervingen.

Weet je graag wat er over jezelf in ons bestand zit, wil je gegevens laten verwijderen of heb je over deze privacy policy nog bijkomende vragen?

Je kan steeds contact opnemen met RecoMatics N.V. via e-mail naar info@recomatics.com .  

In overeenstemming met de wet over de verwerking van persoonsgegevens, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd of verwijderd. RecoMatics nv is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. RecoMatics NV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of niet-actuele informatie.

De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een verzoek te sturen naar info@recomatics.com.

Veranderingen aan onze Privacy Policy?

Wijzigingen aan de RecoMatics N.V. privacy regeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

RecoMatics N.V. - Koedreef 48, 9070 Destelbergen - info@recomatics.com - BE 0456.139.530