Digital Mail Assistant

De brug tussen Microsoft Outlook en SharePoint

Veel informatie van klanten, leveranciers en collega's wordt uitgewisseld via jouw Outlook-mailbox. De manier waarop je met deze e-mails en bijlagen omgaat, kan verschillen van die van jouw collega's. Soms worden ze afgedrukt en gearchiveerd, soms worden ze lokaal of op een openbare schijf opgeslagen. En vaak blijft de informatie gewoon in uw lokale mailbox.

En zelfs wanneer jouw bedrijf de best practices van SharePoint heeft overgenomen, blijft het voor jou een gedoe om e-mails of bijlagen met de juiste metadata te uploaden naar jouw SharePoint-omgeving.

Het gevolg is dat belangrijke informatie moeilijk te vinden is door jou of collega's, of dat er verschillende versies van één enkel stuk informatie rondzweven in de organisatie.

Onze Digital Mail Assistant add-in is als de Marie Kondo van je mailbox: hij schept orde en rust.

Een krachtige add-in voor Microsoft Outlook

De RecoMatics Digital Mail Assistant is een krachtige Outlook add-in die gebruikers in staat stelt om hun e-mails en bijlagen toe te voegen aan het juiste digitale bestand of dossier, zonder dat ze hun vertrouwde Outlook-gebruikersinterface hoeven te verlaten.

De gebruiker hoeft zich geen zorgen te maken over waar hij de informatie moet opslaan. De Digital Mail Assistant zorgt hiervoor op de achtergrond en slaat de e-mail of bijlage op de juiste plaats en met de nodige metadata op.

Classificatie en metadata worden automatisch ingevuld of geselecteerd door de gebruiker. En door slimme AI- en data extractie technologie toe te voegen, wordt de Digital Mail Assistant zelflerend en doet hij slimme suggesties aan de gebruiker door e-mailattributen vast te leggen en te interpreteren.

Key Features

 • Cloud oplossing

 • Generiek voor elke context of onderneming

 • Werkt binnen de Outlook UI, geen noodzaak om over te schakelen naar SharePoint

 • Integreert naadloos met SharePoint en Teams

 • Mogelijkheid om slimme AI en capture technologie toe te voegen

Voordelen

 • Slim en tijdbesparend

 • Verbetert de productiviteit

 • Verhoogt de adoptie van best practices op het gebied van SharePoint en documentbeheer

 • Belangrijke e-mailinformatie wordt doorzoekbaar en toegankelijk

 • Vermindert duplicaat-informatie

 • De volledige zoekmogelijkheden van SharePoint worden benut

Wat kunnen wij voor jou doen?

Neem contact op.