Werknemers enthousiast maken over veranderingen op de werkvloer


Werknemers enthousiast maken over veranderingen op de werkvloer

Veranderingen op de werkvloer stuiten meestal op weerstand. Hoe groter de verandering, hoe moeilijker het is om iedereen de aanpassing vol enthousiasme te laten onthalen. En dat terwijl één van de belangrijkste redenen van verandering juist is om de medewerkers te helpen en zich beter te laten voelen. In deze blog gaan we dieper in op ‘change management’ en geven we tips om met weerstand om te gaan.

Wie ervaart weerstand?

Bij verzet tegen verandering denken we over het algemeen eerst aan de medewerkers. Toch is ook het middle management hier (al dan niet verborgen) vatbaar voor wanneer het topmanagement bijvoorbeeld een ingrijpende beslissing neemt en het middle management de uitvoering moet regelen. Er is ook een rimpeleffect gemoeid bij veranderingen (bijvoorbeeld naar andere afdelingen, klanten, … die oorspronkelijk niets met de transformatie te maken hadden).

Uiteindelijk zijn weinigen onder ons immuun. Onzekerheid, het verlies van controle, de angst voor het onbekende, iedereen maakt het wel eens mee. Beseffen dat enige weerstand volkomen normaal is, is dan ook de eerste stap.

resistance-to-change
Mogelijke oorzaken van weerstand en hoe ermee om te gaan
 • Verrassingseffect: geef mensen tijd om zich voor te bereiden op komende veranderingen en consulteer hen. Door medewerkers te laten wennen aan het idee, countert u de ‘nee-reflex’.

 • Twijfel aan zichzelf: “Ga ik dat wel kunnen?” Als mensen zich afvragen of ze wel de juiste kennis of skills bezitten om met de verandering om te gaan, moeten zij gerustgesteld worden. Investeren in training, mentoring en coaching is hierbij cruciaal.

 • Geloofwaardigheid: als uw medewerkers sceptisch zijn over de verandering en niet geloven dat het beoogde resultaat zo bereikt kan worden, is het aan de leidinggevenden om concreet duidelijk te maken hoe de verandering een positief effect teweeg zal brengen.

 • Controleverlies: wanneer het gevoel van autonomie verstoord wordt door een verandering, zorgt u er best voor dat medewerkers ruimte krijgen voor eigen keuzes/beslissingen en betrokken worden bij de verandering (vooraleer deze geïmplementeerd wordt).

 • Onzekerheid: bij de keuze tussen het bekende (ook al is het geen positieve situatie) en het onbekende, kiest men vaak nog liever voor het eerste. Met een inspirerende visie en vooral duidelijkheid over het ‘wie, wat, waarom, hoe’ kan u een houding transformeren.

 • Gezichtsverlies: als verder gebouwd wordt op eerdere veranderingen kunnen personen die toen betrokken waren, zich defensief opstellen. Het lijkt opeens alsof hun inspanningen niet goed genoeg waren. Benadruk dus de goede zaken uit het verleden. De wereld staat echter niet stil dus verdere verandering is nu noodzakelijk.

 • Verhoogde werkdruk: verandering gaat – tijdelijk - gepaard met meer werk (bovenop de dagelijkse taken). Erken en beloon dus de prestaties die geleverd worden en benadruk de voordelen op lange termijn van deze tijdelijke situatie.

involvement
Alles draait om betrokkenheid

Door medewerkers te betrekken bij het veranderingsproces, ontstaan er meer ideeën over hoe het werk makkelijker, sneller of beter kan gebeuren. Niet alleen verlaagt dit de kans op weerstand drastisch, het draagt ook bij tot de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Ze zullen namelijk moeten samenwerken, kritisch zijn, onderling communiceren en plannen maken.

Door duidelijk (en regelmatig) te communiceren, brengt u het veranderingsproject tot leven. Niet alleen inhoudelijk maar ook op vlak van planning duidelijkheid scheppen, geeft medewerkers een houvast en de kans om van ‘uw’ veranderingsproject naar ‘hun’ veranderingsproject te evolueren.

Meer betrokkenheid levert o.a. het volgende op:

 • Meer plezier in het werk & minder verloop

 • Meer focus op klanten

 • Minder fouten

 • Hogere efficiency

 • Meer initiatieven

 • Hogere winstgevendheid

Tot slot

Mensen zijn gewoontedieren. Toch kunnen veranderingen, zoals digitalisatie van documentenstromen en bedrijfsprocessen of het creëren van een digitale werkplek, heel positieve resultaten genereren op elk niveau van de organisatie.

RecoMatics schenkt dan ook steeds aandacht aan de analyse van de huidige situatie en opleiding van het personeel dat met onze software gaat werken. Door de gebruiksvriendelijkheid en vele voordelen pragmatisch aan te tonen, merken we dat de eventuele weerstand dan ook zeer snel wegebt.

Wat kunnen wij voor u doen?

Neem contact op.