Verslag rondetafelgesprek: Digitalisering in de Belgische bouwsector


Verslag rondetafelgesprek: Digitalisering in de Belgische bouwsector

De bouwsector staat aan de vooravond van een grote digitalisatiegolf en het aantal toepassingen/oplossingen dat naar de sector overwaait, breidt zich sterk uit. RecoMatics nam, onder leiding van Debouw.Online en samen met bouwbedrijven, softwareleveranciers en het WTCB, deel aan een digitale meeting om de uitdagingen voor de sector te bespreken. In deze blog vatten we enkele belangrijke observaties voor u samen.

In hoeverre is de Belgische bouwsector al gedigitaliseerd?

Gemiddeld loopt de bouwsector, ten opzichte van andere sectoren, achter qua digitalisatie en qua budget dat aan digitalisatie wordt besteed. De reden daarvoor ligt voornamelijk bij de complexiteit van de sector. De processen met veel bewegende delen, mensen, werven, voertuigen, weersomstandigheden, ... maken het moeilijker om deze volledig te gaan structureren en plannen. Uit cijfers blijkt ook dat gemiddeld 1,3% van de operationele uitgaven aan digitalisatie wordt gespendeerd terwijl dat in andere sectoren gemakkelijk drie keer zoveel is.

De laatste jaren is de bewustwording rond digitalisering echter gegroeid. Naarmate meer bouwbedrijven ervaring in digitalisering opbouwen en delen met elkaar, stijgt ook het vertrouwen. Bovendien breidt het aantal toepassingen en oplossingen dat naar de sector ‘overwaait’, zich sterk uit.

Wat zijn de basisvereisten om met digitalisatie aan de slag te gaan?

De belangrijkste vereiste is het uitstippelen van een digitale strategie. Vermijd hierbij losse initiatieven maar focus op een ruimer kader. Think big, start small and act fast!

analysis

Een gemotiveerd team is een volgend criterium. Het is niet altijd even gemakkelijk om iedereen aan boord te krijgen en diepgewortelde gewoontes te veranderen. Het is dus belangrijk om duidelijk te maken dat digitalisatie personeels-ondersteunend is.

Verder is het ook belangrijk om bij de selectie van software bepaalde criteria te hanteren. Analyseer waar mensen de meeste tijd verliezen, waar de frustraties liggen of waar het meeste ‘papegaaienwerk’ gedaan wordt en zoek daar de juiste toepassing voor. Begin klein met het oplossen van kleine pijnpunten met eenvoudige software die wel compatibel is en op lange termijn kan integreren met andere software.

Welke factoren/oorzaken houden de stap naar digitalisatie (nog) tegen?

Het tastbaar maken van de ROI (Return On Investment) zou veel bedrijven in de bouwsector helpen om de concrete winst van digitalisatie in te zien. Verder is digitalisatie de afgelopen jaren ook eerder vanuit noodzaak gegroeid dan vanuit een bewuste keuze met zicht op efficiëntie en winst. Vandaar ook vaak de keuze voor single point solutions die goed zijn in één taak maar die niet altijd even goed blijken te integreren, wat belangrijk is om echt vooruit te komen. Digitalisatie via platformen zal de grote gamechanger zijn voor de bouwsector. Er zal een consolidatie ontstaan, waarbij plaats is voor koppelingen met kleine, lokale oplossingen.

Welke impact en voordelen kan digitalisatie bieden?

Tijdwinst is een van de belangrijkste voordelen. Zowel voor grote als voor kleine bedrijven kan de hoeveelheid administratieve taken geminimaliseerd worden. De job van werf- en projectleiders is bijvoorbeeld heel complex geworden. Ze moeten vandaag financieel en legaal onderlegd zijn, rapporteren, communiceren, ... Door te digitaliseren wordt tijd bespaard en kunnen ze zich focussen op hun kerntaken.

Bovendien kan u met evenveel mensen meer werk verzetten en is dit bovendien kwalitatiever. Dat leidt in veel gevallen tot een beter product en een betere service. Digitaliseren zorgt er ook voor dat uw bedrijf interessanter wordt voor (jonge) werknemers omdat u hen de juiste tools kan bieden.

Een ander belangrijk voordeel van digitalisatie is dat u altijd en overal over de juiste en meest actuele informatie beschikt. De bouw is een sector waar veel verschillende partijen met elkaar moeten samenwerken om een project te realiseren.

construction-engineer

Mensen zijn vaak onderweg, projectleiders hebben verschillende werven onder hun hoede. Men kan niet altijd alles ter plaatse gaan bekijken. Het digitaal ter beschikking stellen van informatie en communiceren over problemen is in de bouw, meer dan in andere sectoren, essentieel. Het zorgt voor minder fouten, minder discussies en een hogere ROI.

Dankzij digitalisatie telkens kleine procesverbeteringen aanbrengen, gaat de grootste impact hebben. De hefboom die u via digitalisatie kunt realiseren, is gigantisch. Bedrijven zullen dus wel mee moeten om concurrentieel te blijven. Zeker als u bedenkt dat de gemiddelde werf over 5 à 10 jaar volledig bestuurd wordt door een achterliggend BIM-ecosysteem. Als alles digitaal met elkaar verbonden is, is de productiviteitswinst gigantisch. Het vraagt wel om een vertrouwensband tussen bedrijven, die vandaag in de bouwsector nog niet zo evident is.

Wat kunnen we in de toekomst verwachten aan (nieuwe) digitale oplossingen?

Er wordt nog steeds heel veel op papier gewerkt wat vaak tot (drie)dubbel werk leidt. De technologie om dit op te lossen, is er echter al jaren. Alles staat of valt echter met een een effectieve integratie in de organisatie. Het succes van digitalisering wordt ook bepaald door de integratiemogelijkheden met leveranciers, toeleveranciers, onderaannemers, enz.

Toepassingen moeten dus heel inventief zijn, snel interageren en kwalitatief omgaan met de data en informatie die wordt ingegeven of uitgelezen.

Tot slot

In de tweede helft van 2020 is een sprong in digitalisatie gemaakt die anders twee jaar zou duren. Bedrijven (ook in de bouw) beseffen dat er stappen genomen moeten worden om zich aan te passen aan een wereld waarin anders gewerkt wordt. Digitalisatie is geen IT, maar een wezenlijk onderdeel van de business. Voor bedrijven in de bouwsector liggen dan ook heel wat opportuniteiten in het vooruitzicht die hen zullen helpen om sneller, efficiënter en beter te werken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Neem contact op.