5 valkuilen bij digitalisatie van KMO’s


5 valkuilen bij digitalisatie van KMO’s

In een interessant artikel van Olivier Mangelschots, Digital Challenger, wordt het strategisch belang van ‘digitaal’ geïllustreerd. Bovendien toont het hoe een digitale kloof ontstaat tussen start-ups en gevestigde bedrijven in Benelux.
In deze blog vatten we enkele eye-catching observaties voor u samen en overlopen we 5 valkuilen/aandachtspunten bij digitalisatie van KMO’s.

Een digitale kloof?

Start-ups en gevestigde waarden in de bedrijfswereld hebben elk hun eigen uitdagingen. Ook op vlak van digitalisering zien we een verschil. Zaakvoerders van start-ups en scale-ups hebben zo goed als allemaal een product of dienst, gekoppeld aan de digitale wereld. Digitaal = een concurrentieel voordeel. KMO’s en familiebedrijven die al jaren gestaag groeien en omzet draaien, spreken vaak de digitale taal niet.

Terwijl starters al durven dromen, experimenteren en out-of the box denken, is het voor de gevestigde waarden cruciaal om in de komende jaren hun bedrijf klaar te maken voor de digitale toekomst om te vermijden dat ze hun opgebouwde business kwijtspelen.

kloof
De 5 valkuilen
1. Interne vs externe focus

Verandering is de enige constante… Elk bedrijf is ooit gestart met een (goed) beeld van de klant. Die klant is door de jaren heen veranderd maar het beeld ervan vaak niet. Kleine frustraties worden gemist, door de concurrentie opgepikt en weg is de klant.

Door onvoldoende vanuit het perspectief van de wereld (= de klanten) naar het eigen bedrijf te kijken en niet klantgericht te denken, komen ondernemingen in de problemen. Luister dus naar uw klanten en begin met Customer Journey Mapping, dat is vaak de start van een digitale groei in de onderneming.

2. Digitale werkplek

Vele KMO’s voorzagen te weinig tools om een digitale werkplek voor medewerkers te faciliteren.
Covid -19 heeft deze valkuil in sneltempo grotendeels weggewerkt. Toch zijn er nog enkele aandachtspunten:

 • Men werkt nog veel met papier en fysieke mapjes.

 • Documenten staan op interne fileservers waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn van thuis en vanop mobile devices.

 • Men gebruikt niet écht de kracht van online tools zoals Office 365, er is weinig aandacht voor opleiding en coaching.

 • Er wordt onvoldoende aandacht geschonken aan cybersecurity.

overview
3. Losse initiatieven en brandjes blussen

Men focust telkens op één probleem en zoekt hiervoor een digitale oplossing, in plaats van het beeld te verruimen en te denken in een ecosysteem/architectuur.

Vermijd het opstarten van losse initiatieven zonder het overkoepelend plaatje in beeld te brengen. Zorg dus voor een duidelijke ‘digital roadmap’ met business ambities. Vul deze dan aan met een concrete IT-architectuur: de technologische blokjes, de externe partners zoals RecoMatics en het intern team. Dit brengt focus en rust en zorgt voor versnelling.

4. Vastgeroest in oude technologie

Durf uw bestaande technologie en -partner in vraag te stellen als u weinig innovatie en updates ondervindt, als er geen oplossingen van derden aangeboden worden, … Een goede leverancier wilt samen met u blijven innoveren en uw groei faciliteren. RecoMatics gaat bijvoorbeeld partnerships aan met specialisten in hun vakgebied om onze klanten een brede oplossing te bieden die echt werkt voor hen.

collaboration
5. Samenwerking met (IT-)partners

Heel wat KMO’s werken met meerdere digitale partners tussen wie de onderlinge samenwerking moeilijk verloopt. Door de partners op dezelfde lijn te krijgen, stimuleert u het meedenken met uw onderneming en versterken ze elkaar.

De KMO heeft hier zelf een belangrijke verantwoordelijkheid. Enkele tips:

 • Maak tijd om uw partners inzicht te geven in de bedrijfsstrategie, uitdagingen en ambities.

 • Wees zelf open en transparant en geef uw partners de ruimte om proactief mee te denken.

 • Stimuleer overleg en samenwerking om tot slimme oplossingen te komen.

 • Stel een interne verantwoordelijke aan om de partners aan te sturen en uit te dagen.

 • Maak een overzichtelijk schema dat aangeeft:

  • welke technologie/software gebruikt wordt en hoe deze samenwerkt;

  • welke partners uw bedrijf ondersteunen;

  • wat verwacht wordt;

  • wie de coördinatie van de projecten en partners doet.

Tot slot

Digitalisering ondersteunt uw business ‘for the growth of tomorrow’.
Ga dus met dezelfde strategische visie aan de slag en kies de juiste technologie voor uw uitdagingen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Neem contact op.